Holmenträffarna

Holmenträffarna startar den 3 maj med tema epa och a-traktor 5 Juli tema Mariestads Sportvagnsklubb och Skaraborgs Sportvagnsklubb 19 Juli tema Skaraborgs Motorveteraner 9 Augusti tema Mc och Moped 23 Augusti tema Svenska Fordon

Medlemsträff i lokalen

Vi börjar med våra medlemsträffar i klubblokalen Marieholmsvägen 2 tisdagen den 31/10 och som vanligt finns fika och denna gång även korv med bröd. Vi fortsätter sedan den sista tisdagen i varje månad och du behöver inte vara medlem för att komma dit. Varmt...