19/6 Holmenträff med tema Corvette. Café holmen öppet

Ett samarrangemang mellan Mariestads Fordonshistoriska Sällskap och Karlsholme Folkets Park.