21/8 Holmenträff med tema MUSTANG. Café holmen öppet

Ett samarrangemang mellan Mariestads Fordonshistoriska Sällskap och Karlsholme Folkets Park.