Styrelse

Klubb e-post: info@fordonshistoriska.com

Vårat Bankgironummer : 361-2413

Ordförande: Dag Petersson 0723-98 93 28, dag.eric.petersson@gmail.com

V.ordförande: Bertil Andersson, 0511-574 25, 0727-15 55 57, bertil.andersson.48@hotmail.com

Sekreterare: Katrina Lidén 0706-92 03 53

Kassör: Anita Nygård Wikström 0501 – 126 47

Ledamot: P-O Jonsson 0703-68 82 13

Ledamot: Lasse Larsson 0705-67 59 24

Ledamot: Henrik Lugnberg

Ledamot: Göran Sjöström

Ledamot: Magnus Wänerås

Valberedning: Leif Hjerp 0761-13 77 89, Krister Andersson 0501-172 27, Britta Johansson 0705-52 766 34

Aktivitetskommitté: Lennart Robertsson 0739-35 87 67, Magnus Wänerås 0704-32 60 54, Göran Sjöström 0702-93 20 03

Vår klubblokal är belägen i källaren Marieholmsvägen 2. Varmt välkomna!

Mariestads Fordonshistoriska Sällskap

Mariestads Fordonshistoriska Sällskap, Old Ox mopperiders