Styrelse

Klubb e-post: info@fordonshistoriska.com

Vårat Bankgironummer : 361-2413

Ordförande: Bertil Andersson, 0511-574 25, 0727-15 55 57, bertil.andersson.48@hotmail.com

Vice Ordförande:

Kassör: Anita Nygård Wikström 0734-11 87 29

Ledamot: Dag Petersson 0723-98 93 28, dag.eric.petersson@gmail.com

Ledamot: Niklas Malkomsson

Ledamot: Henrik Lugnberg

Ledamot: Göran Sjöström

Ledamot: Magnus Wänerås

Valberedning: Vakant

Aktivitetskommitté:  Magnus Wänerås 0704-32 60 54, Göran Sjöström 0702-93 20 03, Henrik Lugnberg

Vår klubblokal är belägen i källaren Marieholmsvägen 2. Varmt välkomna!

Mariestads Fordonshistoriska Sällskap

Mariestads Fordonshistoriska Sällskap, Old Ox mopperiders